Vandry a výlety

Různé čundry a výlety, obvykle do hor nebo aspoň mimo město